Klachten

De basiswet van 12 januari 2005 garandeert een formeel beklagrecht aan de personen in detentie met betrekking tot beslissingen van de gevangenisdirectie. Dat beklagrecht treedt in werking op 1 oktober 2020.

Er moeten daartoe Klachtencommissies (KC’s) samengesteld worden in de schoot van elke Commissie van Toezicht (CvT), evenals twee Beroepscommissies N/F (BC’s) in de schoot van de Centrale Raad.

Dien een klacht in bij de: