Beklagrecht

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen gedetineerden een formele klacht indienen tegen een beslissing genomen door de gevangenisdirecteur.
Als echte onpartijdige en onafhankelijke rechtscolleges, zullen de Klachtencommissies en de Beroepscommissies de klachten van de gedetineerden behandelen.

In welke gevallen ? Wanneer ? Volgens welke procedure?

Alle praktische modaliteiten worden hieronder uiteengezet en zijn eveneens uitgeschreven in een brochure die zal worden uitgedeeld aan de gedetineerden in alle Belgische penitentiaire inrichtingen.

Download hier de brochure

Deze brochure is beschikbaar in het

Frans
Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Russisch
Arabisch

EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE :