De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Publicaties

Advies van de CTRG over het stemrecht van gedetineerden

29.04.2024
De CTRG heeft een advies uitgebracht over het stemrecht van gedetineerden in België. Met de geplande verkiezingen in juni en oktober is het tijd om de obstakels die hun fundamenteel recht om deel te nemen aan de democratie belemmeren, nauwlettend te onderzoeken. Ondanks wetswijzigingen blijft het stemrecht van gedetineerden zelden gebruikt, voornamelijk als gevolg van gebrek aan informatie, administratieve en sociale moeilijkheden bij het opstellen van volmachten, en beperkingen met betrekking tot domiciliëring en oproepingen.
Bekijken

Advies over de “maatregelen voor snel effect tegen overbevolking”

15.04.2024
De overbevolkingscijfers breken alle records. Op 5 maart 2024, toen eindelijk de eerste "maatregelen voor snel effect tegen overbevolking" werden aangekondigd, telde het land 12.379 gedetineerden voor 10.736 beschikbare plaatsen. Deze eerste analyse benadrukt het feit dat de aangekondigde maatregelen ontoereikend zijn om het probleem van de overbevolking het hoofd te bieden.
Bekijken

Verzamelwerk: “Overbevolking in de gevangenissen: hebben we de sleutels nog in handen?”

15.04.2024
Op 24 november 2023 organiseerde de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG) een colloquium over de gevangenisoverbevolking. Het colloquium, "overbevolking: hebben we de sleutels nog in handen?", bracht vooraanstaande deskundigen samen om te debatteren over gevangenisoverbevolking en mogelijke oplossingen voor deze groeiende uitdaging voor het gevangeniswezen en de gedetineerde personen. De publicatie van een verzamelwerk over en de video-opname van dit colloquium bieden een mogelijkheid om te reflecteren over mogelijke oplossingen en om een nieuw penitentiair paradigma te ontwikkelen. Bekijk de video-opname hier: https://youtu.be/sndAMo7SEnQ
Bekijken

Persbericht: mechanisme ter voorkoming van foltering wordt opgericht

04.04.2024
Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een preventiemechanisme opricht dat foltering moet voorkomen en zal waken over de manier waarop mensen die in België worden opgesloten behandeld worden. Het preventiemechanisme zal opgericht worden binnen het FIRM, in nauwe samenwerken met de CTRG, het Comité P en Myria.
Bekijken

Memorandum van de CTRG voor de verkiezingen van 2024

28.03.2024
In het kader van de aanstaande verkiezingen hebben we een memorandum opgesteld waarin we voorstellen en aanbevelingen formuleren om de leefomstandigheden van gedetineerden te verbeteren en de eerbiediging van hun rechten te garanderen. Dit memorandum is een onderdeel van ons streven naar een hervorming en voortdurende verbetering van ons penitentiair beleid en het gevangeniswezen. In het memorandum bespreken we onder andere problemen zoals overbevolking, minimale dienstverlening, het tekort aan gevangenispersoneel en de situatie van geïnterneerde personen in gevangenissen.
Bekijken

De CTRG neemt deel aan de 100-km run van Kom op Tegen Kanker

19.03.2024
Op zondag 17 maart 2024 nemen enkele collega’s deel aan de 100-km run van Kom op Tegen Kanker. De opbrengst van het evenement gaat rechtstreeks naar kankeronderzoek. Dergelijk onderzoek is erg belangrijk indien u weet dat naar schatting 75 000 Belgen jaarlijks te horen krijgen dat ze kanker hebben; onder hen ook gedetineerden. Gedetineerden zijn personen in een bijzondere afhankelijkheidspositie die nauwelijks een stem krijgen in het debat. De CTRG wil met zijn deelname ook aandacht vragen voor de gezondheidszorg in de gevangenissen.
Bekijken

Tussenkomst voor het Comité van Ministers van de Raad van Europa betreffende de uitvoering van de arresten Clasens t. België en Detry en andere t. België

14.03.2024
Als nationale instellingen die zich toeleggen op de bescherming en bevordering van de mensenrechten, sturen de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG) en het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) observaties (Rule 9.2 submission) naar het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de overbevolking in gevangenissen en de ineffectiviteit van de maatregelen die België heeft genomen. Deze opmerkingen reflecteren eerdere mededelingen van de CTRG, waarin de tekorten van het huidige systeem om waardige detentieomstandigheden tijdens stakingen van het gevangenispersoneel te waarborgen wordt benadrukt, en waarin wordt opgeroepen tot structurele hervormingen om dit aan te pakken.
Bekijken

Verslag van het bezoek van de CTRG en Myria aan de gevangenis van Tongeren

28.02.2024
De CTRG en Myria brachten een bezoek van drie dagen aan de penitentiaire instelling van Tongeren. Tegenwoordig doet ze dienst als strafhuis voor ‘kortgestraften’, die werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar of minder, en het gaat binnen die groep alleen om mannen zonder verblijfsrecht in België.
Bekijken