De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Publicaties

Verslag van het bezoek aan de gevangenis van Nijvel

09.01.2024
Verslag van het bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Nijvel tijdens de staking op 25 september 2023.
Bekijken

CTRG : Actieplan 2024

02.01.2024
Voorlopig actieplan 2024 (januari - april) van de Central toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Bekijken

Verslag van het bezoek aan de gevangenis van Sint-Gillis

04.12.2023
Verslag van het bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Sint-Gillis tijdens de staking op 11 september 2023.
Bekijken

Mededeling van de CTRG over de overbevolking in de gevangenissen

04.10.2023
In een nieuwe beslissing van het Comité van Ministers van de Raad van Europa wordt België opnieuw opgeroepen dringend werk te maken van maatregelen om het structurele probleem van overbevolking en ontoereikende detentieomstandigheden het hoofd te bieden.
Bekijken

Jaarverslag 2022 van de CTRG

19.09.2023
De CTRG heeft van het Parlement de taak gekregen te waken op de rechten en de menselijke waardigheid van alle de gedetineerden in de Belgische gevangenissen personen. De Raad publiceert zijn vierde jaarverslag over het jaar 2022.
Bekijken

Mededeling van de CTRG over de uitvoering van korte straffen

31.08.2023
De bestaande problemen waarmee het Belgisch penitentiaire systeem wordt geconfronteerd, in het bijzonder de overbevolkingsproblematiek, zullen alleen maar toenemen door de bijkomende uitvoering van korte vrijheidsstraffen. De CTRG herhaalt zijn aanbeveling aan de minister van Justitie: het is absoluut noodzakelijk om de toename van de gevangenisbevolking te stoppen en meer doorgedreven toepassing van alternatieve straffen te stimuleren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de aandacht niet onevenredig wordt gericht op het uitbreiden van de bestaande gevangeniscapaciteit.
Bekijken

Verslag van het bezoek aan de gevangenis van Merksplas

17.08.2023
Verslag van het bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Merksplas tijdens de staking op 12 juni 2023.
Bekijken

Mededeling van Unia, de CTRG en FIRM inzake de groep L.B c. België (FR)

21.07.2023
Deze mededeling heeft betrekking op de follow-up van de uitvoering van de groep L.B. tegen België, die het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), Unia en de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen hebben opgesteld voor het Comité van Ministers en de Dienst Uitvoering van Arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hierin worden recente ontwikkelingen in het wettelijk kader met betrekking tot internering onderzocht, evenals de situatie van geïnterneerde personen. Het eindigt met een aanbeveling voor het aannemen van een tussentijdse resolutie en het voortzetten van versterkt toezicht.
Bekijken