Publicaties

17.09.2021

Jaarverslag van de CTRG (2020)

Bekijken
28.05.2021

Vaccinatie in de gevangenis

Vooreerst in het kader van de regelmatige contacten met DG EPI, en vervolgens in een persmededeling ("Gevangenschap in de gevangenis, altijd moeilijker" - tekst te vinden op onze site), heeft de Raad opgeroepen om gevangenen en gevangenispersoneel bij voorrang te vaccineren. Naar het voorbeeld van wat in de rusthuizen is toegepast, zal immers alleen de vaccinatie van het personeel en de gevangenen hen een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en een versoepeling van de thans geldende sanitaire maatregelen mogelijk maken. De Raad achtte deze doelstelling noodzakelijk alvorens op te roepen tot vaccinatie van de leden van de Commissies van Toezicht. Om deze prioriteit voor de leden van de Commissies te vragen, moesten ook alle externe belanghebbenden erbij worden betrokken. Ook de artsen-leden van de Commissies van Toezicht hebben dit verzoek, dat van essentieel belang lijkt, doorgegeven. Bij gebrek aan een nieuw initiatief van de betrokken autoriteiten heeft de Raad in een brief van 25 mei opnieuw een dringende oproep gericht tot de Minister van Justitie.
Bekijken
28.04.2021

Persbericht CTRG 27.04.2021

De verslechterende situatie in de gevangenissen is vandaag zorgwekkender dan gisteren. De weinige pistes die naar voren zijn gebracht om de gevangenispopulatie te verminderen, leveren geen resultaten op. Tenslotte laat de vaccinatie van alle gevangenen en het personeel op zich wachten. Er zijn dringend nieuwe initiatieven nodig.
Bekijken
31.03.2021

Advies CTRG 31.03.21 : Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen

Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen
Bekijken
16.02.2021

CCSP : Actieplan 2021

Actieplan 2021 van de Central Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
Bekijken
24.12.2020

Advies CTRG 24.12.20 : Over de hervatting van gevangenisbezoeken

Het directoraat-generaal van de penitentiaire instellingen heeft onlangs gecommuniceerd over de hervatting van de gevangenisbezoeken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat kinderen jonger dan 12 jaar die een volwassen bezoeker begeleidden, fysiek contact konden hebben met de bezochte gevangene. Aangezien de syndicale druk de bovenhand heeft gehaald op de adviezen waarop de penitentiaire administratie zich aanvankelijk had gebaseerd, werden deze regels zeer snel gewijzigd in de zin van een verbod op fysiek contact. De Centrale Toezichtsraad is van mening dat als de geraadpleegde deskundigen hun standpunt bevestigen, het belangrijk is om zo snel mogelijk terug te keren naar een versoepeling van deze maatregelen. Bovendien is de Centrale Toezichtsraad van mening dat, zoals hij het reeds onlangs heeft gezegd (zie het bijgevoegde advies), de sanctie voor het niet naleven van het fysieke contactverbod, op zijn zachtst gesteld, bedenkelijk is. Een maatregel van 14 dagen preventieve quarantaine die gepaard gaat met een fouille lijkt immers eerder te wijzen op een verdoken tuchtsanctie, dan op een gezondheidsmaatregel in het belang van de betrokken gedetineerde.
Bekijken
04.12.2020

Advies CTRG 27.11.20 : Voorontwerp Corona

Betreft: Ambtshalve advies m.b.t. het Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Bekijken
22.10.2020

1ste Jaarverslag van de CTRG (2019)

De CTRG heeft van het Parlement de taak gekregen te waken op de rechten en de menselijke waardigheid van alle de gedetineerden in de belgische gevangenissen personen. De Raad publiceert zijn allereerste jaarverslag over zijn eerste activiteiten in 2019.
Bekijken