Publicaties

24.12.2021

Communiqué CTRG van 15.12.2021 aan de Commissie Justitie

Op vrijdag 17 december 2021 heeft de Commissie Justitie de tweede lezing besproken van het wetsontwerp (DOC 55 2328/005) betreffende onder meer maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen. Aangezien het alleen om vervroegde invrijheidstelling ging, heeft de CTRG de parlementsleden aangeschreven om een nieuw debat over dit onderwerp op gang te brengen. Ter herinnering: op 15 december 2021 bedroeg de gevangenispopulatie 10 913 gedetineerden bij een capaciteit van 9 599 plaatsen. De vervroegde invrijheidstelling zou echter slechts zo'n 250 gevangenen betreffen. De tekst werd inmiddels gestemd op 22 december 2021 en dit zonder bijkomend debat.
Bekijken
23.12.2021

Advies CTRG 23.12.2021 over de gevangenis van Haren

Na zijn bezoek aan de bouwwerf van de gevangenis van Haren op 23 november heeft de CTRG in een advies aan de minister van Justitie zijn eerste aanbevelingen gedaan voor de opening van de gevangenis vanaf september 2022.
Bekijken
07.12.2021

Advies CTRG 3.11.2021 over het lot van de geïnterneerden

In een advies dat begin november aan het Parlement werd toegezonden geeft de CTRG te kennen dat zij gekant is tegen het wetsontwerp van 9/9/2021. Dit wetsontwerp beoogt inderdaad een "humanere, snellere en strengere" rechtspleging, maar het lot van de geïnterneerden blijft zorgwekkend. De laatstgenoemden worden momenteel vastgehouden in psychiatrische bijgebouwen van gevangenissen in plaats van te worden overgebracht naar aangepaste zorgstructuren. Dit nieuwe wetsontwerp doet derhalve de vraag rijzen naar de eerbiediging van hun grondrechten.
Bekijken
25.11.2021

Advies CTRG 25.11.2021 : Overbevolking en 4de golf

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is bezorgd over de toename van de corona-epidemie in de Belgische penitentiaire inrichtingen en brengt een advies uit naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenissen in de context van de vierde golf.
Bekijken
25.10.2021

Verslag over het gebruik van straf- en beveiligde cellen

Een opsluiting in een straf- of beveiligde cel houdt in dat een gedetineerde wordt afgezonderd in een daartoe ingerichte ruimte. De gedetineerde in kwestie komt terecht in een sociaal isolement waarbij zijn menselijke contacten tot een minimum worden beperkt en waarbij de gedetineerde in een bijzondere afhankelijkheidspositie terechtkomt. Dit is een erg stressvolle situatie voor de meeste gedetineerden, een situatie die potentieel schadelijke effecten met zich meebrengt.
Bekijken
17.09.2021

Jaarverslag van de CTRG (2020)

De CTRG heeft van het Parlement de taak gekregen te waken op de rechten en de menselijke waardigheid van alle de gedetineerden in de Belgische gevangenissen personen. De Raad publiceert zijn tweede jaarverslag over het jaar 2020.
Bekijken
13.07.2021

CvT Leuven-Centraal
Jaarverslag 2020 (NL)

Bekijken
12.07.2021

CvT Hoei
Jaarverslag 2020 (FR)

Bekijken