Publicaties

05.09.2022

Jaarverslag van de CTRG (2021)

De CTRG heeft van het Parlement de taak gekregen te waken op de rechten en de menselijke waardigheid van alle de gedetineerden in de Belgische gevangenissen personen. De Raad publiceert zijn derde jaarverslag over het jaar 2021.
Bekijken
30.08.2022

CvT Sint-Gillis
Jaarverslag 2021 (FR/NL)

Bekijken
08.07.2022

Advies na de tweede bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Haren

Na zijn tweede bezoek aan de bouwwerf van de gevangenis van Haren op 13 juni heeft de CTRG in een advies aan de minister van Justitie zijn aanbevelingen gedaan voor de opening van de gevangenis vanaf september 2022.
Bekijken
07.07.2022

CvT Oudenaarde
Jaarverslag 2021

Bekijken
07.07.2022

CvT Gent
Jaarverslag 2021

Bekijken
29.06.2022

Tweede advies over het voorontwerp van HRF II-wet (omgezet in wet van 30 juli 2022)

In het kader van de afronding van de HRF II-wet werd het CTRG om advies gevraagd over een amendement. Dit amendement moest ervoor zorgen dat alle toekomstige detentiecentra drugsvrije afdelingen zouden zijn. Na beraad heeft de minister van Justitie dit amendement laten vallen.
Bekijken
27.06.2022

Resolutie van de Raad van Europa en overbevolking in de gevangenissen (inzake de groep Vasilescu)

Met een interimresolutie van 10 juni 2022 in de groep Vasilescu spoort de Raad van Europa België aan om algemene maatregelen te treffen om de menswaardige detentieomstandigheden van gedetineerden te waarborgen en hen toe te staan hun detentieomstandigheden met een doeltreffend rechtsmiddel aan te klagen. Aangezien de overbevolking in de gevangenissen een echte kwaal is, dringt de Raad van Europa er eveneens op aan dat de Penitentiaire beleidsraad zo spoedig mogelijk wordt opgericht om, onder meer, bij te dragen tot de uitwerking van een algemeen plan ter bestrijding van de overbevolking. De centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen roept alle bevoegde actoren op – zowel de regering als het Parlement, de rechterlijke macht en alle andere actoren van de strafrechtsketen – onverwijld werk te maken van de streng geformuleerde aanbevelingen van de Raad van Europa.
Bekijken
20.06.2022

Advies van de CTRG over zijn bevoegdheid voor de transitiehuizen

Na te hebben herinnerd aan zijn bevoegdheid op het toezicht op detentiehuizen (zie advies gepubliceerd op 28.04.2022), heeft de CTRG daarover een ontwerp van wetsvoorstel opgesteld aan het Parlement.
Bekijken