De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Voorwaarden voor het hergebruik

De persoonsgegevens die u via dit contactformulier verstrekt, worden door de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen (Leuvenseweg 48/2 te 1000 Brussel) verwerkt om op uw vraag te antwoorden, dit in uitvoering van de wettelijke opdrachten die de wet aan de Toezichtsraad toekent. U kan die gegevens inzien en desgevallend de verbetering of wissing ervan vragen via een verzoek daartoe, vergezeld van een bewijs van identiteit. Voor bijkomende vragen of klachten in verband met gegevensbescherming kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, 02/274 48 00 en contact@apd-gba.be). Meer informatie vindt u in ons algemeen beleid inzake gegevensbescherming op onze website.