De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Missie

De commissies van toezicht hebben als opdracht: (artikel 26 van de basiswet van 12 januari 2005)

 1. Onafhankelijk toezicht uitoefenen op de gevangenis waarvoor ze bevoegd is, op de bejegening van de gedetineerde personen en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
 2. Advies en inlichtingen verstrekken aan de CTRG m.b.t. het welzijn van de gedetineerde personen en hieromtrent voorstellen doen;
 3. Bemiddelen tussen de gedetineerde personen en de gevangenisdirectie indien nodig om een concreet probleem op te lossen;
 4. Een jaarverslag opstellen.

De commissies vervullen volgende concrete taken om hun opdracht waar te maken :

 • Bezoeken aan de penitentiaire inrichting (minstens één maal per week);
 • Kennis nemen van documenten en van registers;
 • Gesprekken voeren met personen in detentie, de penitentiaire beambten, de directie van de inrichting, alsook met eenieder die informatie kan geven over de werking van de penitentiaire inrichting en de behandeling van de personen in detentie;
 • Bemiddeling tussen personen in detentie en de directie van de inrichting wanneer dat nodig blijkt om een probleem op te lossen;
 • Deelname aan de maandelijkse vergadering van de commissie van toezicht;
 • Het opstellen van verslagen over de bezoeken en van een jaarverslag;
 • Het opstellen van adviezen en voorstellen ter attentie van de CTRG met het oog op een betere behandeling van personen in detentie;
 • Vanaf 1 oktober 2020 : de behandeling van de klachten van personen in detentie met betrekking tot beslissingen van de gevangenisdirectie.