De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Centrale Raad

De basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen op als onafhankelijk en onpartijdig toezichts- en adviesorgaan dat waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie. Hij ontvangt daartoe een jaarlijkse dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Missie

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft als opdracht : (art. 22 van de basiswet van 12 januari 2005)

  1. Onafhankelijk toezicht houden op alle Belgische penitentiaire inrichtingen, op de manier waarop gedetineerden bejegend worden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
  2. Advies verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor penitentiaire gezondheidszorg;
  3. Commissies van toezicht oprichten en de werking ervan ondersteunen, coördineren en controleren;
  4. Een jaarlijks werkingsverslag opstellen voor het Parlement, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg. Tijdens de uitvoering van hun opdrachten zullen de leden van de Centrale Raad en van de commissies van toezicht de bepalingen van de Deontologische Code respecteren die de Centrale Raad op 23 augustus 2019 heeft goedgekeurd.

Samenstelling

De Centrale Raad telt 12 effectieve leden en evenveel opvolgers. Vier leden werken voltijds voor de CTRG en vormen samen het Bureau. De samenstelling van de Centrale Raad en het Bureau respecteert het taalevenwicht. De effectieve leden oefenen een mandaat van 5 jaar uit, dat twee keer hernieuwbaar is. Het Bureau wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een permanent secretariaat dat onder leiding staat van de voorzitter en dat op taalgebied paritair is samengesteld. Het permanent secretariaat (Art. 25 van de basiswet) is onderverdeeld in verschillende teams: een directeur, een administratief team, een coördinatie team, een juridisch team en een kenniscentrum.

Het bureau :

Marc Nève
Voorzitter (F)
Advocaat, gespecialiseerd in het strafrecht en penitentiair recht. Voormalig Voorzitter van ‘Avocats sans frontières’ (ASF), lid en Ondervoorzitter van de CPT (1991-2011), voormalig Voorzitter van de ‘Commission prisons de la Ligue des droits humains’, lid van ‘l’Observatoire international des prisons - section belge', lector aan de Universiteit van Luik, voormalig lid van de oude Centrale Raad voor het Gevangeniswezen, voormalig lid van de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin, auteur van talrijke publicaties, met name in het strafrecht en penitentiair recht.
Pieter Houbey
Ondervoorzitter (N)
Master in de criminologie (KULeuven), MOOC in Religion, Conflict and Peace (Harvard University). Voormalig lid van de Commissie van toezicht en de Klachtencommissie bij de gevangenis van Hasselt. Voormalig wetenschappelijk medewerker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (KULeuven). Voordien actief in de gemeenschapsinstellingen van Mol en Everberg.
Bart De Temmerman
Lid van het Bureau (N)
Raadsheer in het Hof van Beroep Brussel. Voordien advocaat, assistent aan de Universiteit Gent en aan de KULeuven, referendaris bij het Hof van Cassatie en rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Voormalig lid en voorzitter van de Commissie van toezicht bij de gevangenis te Gent (2010-2018).
Sarah Grandfils
Lid van het Bureau (F)
Juriste, gespecialiseerd in het toezicht van vrijheidsberovende instanties, voormalig lid van de commissie van toezicht van Vorst-Berkendael, coördinator binnen de coalitie van NGO’s betreffende de ratificatie van OPCAT door België; advocaat en coördinator van projecten binnen diverse NGO’s waarvan oa Défense des Enfants International (DEI) – België van 2014 tot 2018.

Effectieve leden :

David Baele
(N)
Licentiaat in de Bestuurskunde. Federaal Ombudsman voormalig opdrachthouder bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging, opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, voormalig opdrachthouder en adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie en voormalig attaché managementondersteuning bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Instellingen van de FOD Justitie.
Fiorella Brusco
(F)
Dokter in de geneeskunde en directeur van de dienst arbeidsgeneeskunde van Attentia.
Jean-Louis Evrard
(F)
Erevoorzitter van de rechtbank van koophandel van Aarlen en Neufchâteau, advocaat, voormalig plaatsvervangend Procureur des Konings van Dinant, voormalig lid van het Europees justitieel netwerk in België, erkend bemiddelaar.
Lore Geraerts
(N)
Diploma in rechten aan de KU Leuven en in criminologische wetenschappen aan de VUB. Ook afgestudeerd als bemiddelaar in familiale, burgerlijke- en handelszaken aan de KU Leuven en de UCLL. Sinds 2019 lid van de CvT van Hasselt en ondervoorzitter sinds 2021. Sinds 2020 ook plaatsvervangend voorzitter van de KC van Hasselt.
Ludivine Kerzmann
(F)
Raadsheer in het Hof van Beroep Brussel, lector aan de Universiteit van Luik, effectief lid van de Adviesraad van de Magistratuur, auteur van talrijke publicaties, met name in het strafrecht.
Martine Michel
(F)
Onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Henegouwen, afdeling Charleroi en Ondervoorzitter van deze rechtbank. Rechter gespecialiseerd in terrorisme.
Walter Thiery
(N)
Jurist; Master en Droits de l’Homme (UCL /St.Louis); rechter in de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en ondervoorzitter van de oude Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

Directeur :

Peter Kessels
(N)

Administratief team :

Monique Hofman
Polyvalente medewerker (N)
Helena Muselaers
Administratief verantwoordelijke (N)
Nabil Tlemcani
Financieel attaché (F)

coördinatoren van de Commissies van Toezicht :

Pauline Tuts
(F)
Audrey Cosyns
(F)
Ambre Deprez
(F-N)
Silke Dreesen
(N)
Sofie Helsen
(N)

Juristen van het secretariaat van de Beroepscommissies :

Caroline Driesen
(N)
Marine Jungers
(F)
Anais Verleyen
(N)

Juristen van het secretariaat van de Klachtencommissies :

Laura De Galan
(N)
Sarah Everard
(F)
Sien Geraerts
(N)
Margaux Giansante
(F)
Lore Halbardier
(F)
Liesbet Hermans
(N)
Aurélie Lamort
(F)
Florence Liégeois
(F)
Manon Logé
(F)
Marie-Alix Muller
(N)
Eva Priem
(N)
Louise Reyntjens
(N)
Emilie Van Laer
(F)
Margaux Van Steenbergh
(F)
Magali Vanderstraeten
(N)
Ruben Vilain
(N)
Joyce Windey
(N)

Samenwerkingen

De CTRG is lid van het Mensenrechtenplatform, dat alle Belgische instellingen met een opdracht in verband met de bescherming en bevordering van de mensenrechten verenigt. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsprotocollen afgesloten tussen de CTRG en andere onafhankelijke instellingen wier mandaat ook betrekking heeft op de mensenrechten van personen in detentie in België. Deze protocollen zijn beschikbaar op deze pagina.