De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Centrale Raad

De basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen op als onafhankelijk en onpartijdig toezichts- en adviesorgaan dat waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie. Hij ontvangt daartoe een jaarlijkse dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Missie

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft als opdracht : (art. 22 van de basiswet van 12 januari 2005)

  1. Onafhankelijk toezicht houden op alle Belgische penitentiaire inrichtingen, op de manier waarop gedetineerden bejegend worden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
  2. Advies verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor penitentiaire gezondheidszorg;
  3. Commissies van toezicht oprichten en de werking ervan ondersteunen, coördineren en controleren;
  4. Een jaarlijks werkingsverslag opstellen voor het Parlement, de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg. Tijdens de uitvoering van hun opdrachten zullen de leden van de Centrale Raad en van de commissies van toezicht de bepalingen van de Deontologische Code respecteren die de Centrale Raad op 23 augustus 2019 heeft goedgekeurd.

Samenstelling

De Centrale Raad telt 12 effectieve leden en evenveel opvolgers. Vier leden werken voltijds voor de CTRG en vormen samen het Bureau. De samenstelling van de Centrale Raad en het Bureau respecteert het taalevenwicht. De effectieve leden oefenen een mandaat van 5 jaar uit, dat twee keer hernieuwbaar is. Het Bureau wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een permanent secretariaat dat onder leiding staat van de voorzitter en dat op taalgebied paritair is samengesteld. Het permanent secretariaat (Art. 25 van de basiswet) is onderverdeeld in verschillende teams: een directeur, een administratief team, een coördinatie team, een juridisch team en een kenniscentrum.

Het bureau :

Marc Nève
Voorzitter (F)
Pieter Houbey
Ondervoorzitter (N)
Bart De Temmerman
Lid van het Bureau (N)
Sarah Grandfils
Lid van het Bureau (F)

Effectieve leden :

David Baele
(N)
Fiorella Brusco
(F)
Jean-Louis Evrard
(F)
Lore Geraerts
(N)
Ludivine Kerzmann
(F)
Martine Michel
(F)
Walter Thiery
(N)

Directeur :

Peter Kessels
(N)

Administratief team :

Assia Boutchichi
Communicatiemedewerker
Monique Hofman
Polyvalente medewerker (N)
Helena Muselaers
Administratief verantwoordelijke (N)
Nabil Tlemcani
Financieel en administratief medewerker (F)

coördinatoren van de Commissies van Toezicht :

Audrey Cosyns
(F)
Ambre Deprez
(F)
Silke Dreesen
(N)

Juristen van het secretariaat van de Beroepscommissies :

Caroline Driesen
(N)
Marine Jungers
(F)
Elisabeth Van de Maele
(N)
Anais Verleyen
(N)

Juristen van het secretariaat van de Klachtencommissies :

Sarah Everard
(F)
Margaux Giansante
(F)
Lore Halbardier
(F)
Sofie Helsen
(N)
Liesbet Hermans
(N)
Aurélie Lamort
(F)
Florence Liégeois
(F)
Manon Logé
(F)
Eva Priem
(N)
Pauline Tuts
Juridische en administratieve ondersteuning (F)
Emilie Van Laer
(F)
Magali Vanderstraeten
(N)
Ruben Vilain
(N)
Joyce Windey
(N)

Samenwerkingen

De CTRG is lid van het Mensenrechtenplatform, dat alle Belgische instellingen met een opdracht in verband met de bescherming en bevordering van de mensenrechten verenigt. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsprotocollen afgesloten tussen de CTRG en andere onafhankelijke instellingen wier mandaat ook betrekking heeft op de mensenrechten van personen in detentie in België. Deze protocollen zijn beschikbaar op deze pagina.