Centrale Raad

De basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen op als onafhankelijk en onpartijdig toezichts- en adviesorgaan dat waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie. Hij ontvangt daartoe een jaarlijkse dotatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Missie

De Centrale Toezichtsraad heeft als opdracht :
(art. 22 van de basiswet van 12 januari 2005)
  1. Onafhankelijk toezicht houden op alle Belgische penitentiaire inrichtingen, op de manier waarop gedetineerden bejegend worden en op de naleving van de hen betreffende voorschriften;
  2. Advies verlenen over het gevangeniswezen en de uitvoering van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Minister van Justitie en de Minister bevoegd voor penitentiaire gezondheidszorg;
  3. Commissies van Toezicht oprichten en de werking ervan ondersteunen, coördineren en controleren;
  4. Een jaarlijks werkingsverslag opstellen voor het Parlement, de Minister van Justitie en de Minister bevoegd voor de penitentiaire gezondheidszorg.

Tijdens de uitvoering van hun opdrachten zullen de leden van de Raad en van de Commissies van Toezicht de bepalingen van de Deontologische Code respecteren die de Centrale Raad op 23 augustus 2019 heeft goedgekeurd.

Samenstelling

De CTRG telt 12 effectieve leden en evenveel opvolgers. 4 leden werken voltijds voor de CTRG en vormen samen het Bureau. De samenstelling van de Raad en het Bureau respecteert het taalevenwicht. De effectieve leden oefenen een mandaat van 5 jaar uit, dat twee keer hernieuwbaar is. Het Bureau wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een permanent team dat onder leiding staat van de Voorzitter en dat is samengesteld uit een gelijk aantal sprekers van dezelfde taal. Het permanent team (Art. 25 van de basiswet) is onderverdeeld in verschillende teams: een directeur, een administratief team, twee coördinatrices van de Commissies van Toezicht en tien juristen die de Klachtencommissies en Beroepscommissie bijstaan.

Het bureau :

Effectieve leden :

Fiorella Brusco
(F)

Directeur :

Peter Kessels
(N)

Administratief team :

Assia Boutchichi
Communicatiemedewerker
Monique Hofman
Polyvalente medewerker (N)
Helena Muselaers
Administratief verantwoordelijke (N)
Nabil Tlemcani
Financieel en administratief medewerker (F)

coördinatoren van de Commissies van Toezicht :

Audrey Cosyns
(F)
Ambre Deprez
(F)
Silke Dreesen
(N)
Farah Peeters
(N)

Juristen van het secretariaat van de Beroepscommissies :

Caroline Driesen
(N)
Marine Jungers
(F)
Elisabeth Van de Maele
(N)
Anais Verleyen
(N)

Juristen van het secretariaat van de Klachtencommissies :

Sarah Everard
(F)
Margaux Giansante
(F)
Lore Halbardier
(F)
Sofie Helsen
(N)
Liesbet Hermans
(N)
Aurélie Lamort
(F)
Florence Liégeois
(F)
Manon Logé
(F)
Eva Priem
(N)
Pauline Tuts
Juridische en administratieve ondersteuning (F)
Emilie Van Laer
(F)
Magali Vanderstraeten
(N)
Ruben Vilain
(N)
Joyce Windey
(N)