Regelgeving

Deze pagina zal binnenkort aangevuld worden met een aantal teksten over de geldende reglementering over de penitentiaire inrichtingen en over de personen die er gedetineerd worden. Op dit moment vindt u hier reeds een aantal basisteksten.

België

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
Voor meer informatie klik hier

Europa

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Voor meer informatie klik hier

Revised European Prison Rules – 01.07.2020 (Rec(2006)2 on the European Prison Rules)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Gids voor de jurisprudentie van het Hof over de rechten van gedetineerden
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Internationaal

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Korte handleiding voor de Nelson Mandela-regels door Penal Reform International (2016)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier