De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Regelgeving

Deze pagina is aangevuld met een aantal teksten over de geldende reglementering over de penitentiaire inrichtingen en over de personen die er gedetineerd worden. Op dit moment vindt u hier reeds een aantal basisteksten.

België

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
Voor meer informatie klik hier

De Omzendbrief 1747bis vervangt de Omzendbrief nr. 1747 van 5 september 2002 en de Omzendbrief van 30 maart 1998 “Steunfonds voor gedetineerden”.
Voor meer informatie klik hier

DG EPI, collectieve brief n° 141 van 30 januari 2017, Onderzoek aan de kledij – fouillering op het lichaam – onderzoek van de verblijfsruimte
Voor meer informatie klik hier

DG EPI, communicatie van 10 september 2018, Interpretatie begrip ‘individuele aanwijzing’ bij fouillering
Voor meer informatie klik hier

DG EPI, communicatie van 16 februari 2021, Fouillering op het lichaam
Voor meer informatie klik hier

FOD Justitie, databank met reglementering die van toepassing is binnen het penitentiaire domein
Voor meer informatie klik hier

De ministeriële Omzendbrief nr. 1819 van de FOD Justitie over met betrekking tot de plannen per gevangenis van 24 februari 2020
Voor meer informatie klik hier

DG EPI, communicatie van 28 februari 2020, Voorlopige onderrichting met betrekking tot de initiatieven die de
gevangenisdirecteur dient te nemen in geval van staking(saanzegging)
Voor meer informatie klik hier

Europa

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Voor meer informatie klik hier

Revised European Prison Rules – 01.07.2020 (Rec(2006)2 on the European Prison Rules)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Europees Hof voor de Rechten van de Mens – Gids voor de jurisprudentie van het Hof over de rechten van gedetineerden
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Internationaal

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier

Korte handleiding voor de Nelson Mandela-regels door Penal Reform International (2016)
Tekst alleen beschikbaar in het Engels
Voor meer informatie klik hier