De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
06.04.2020

De Commissarissen voor de Mensenrechten van de Raad van Europa maken een dringende oproep ter bescherming van de rechten van de gedetineerden in Europa

In een verklaring die gepubliceerd werd op 6 april roepen de Commissarissen voor de Mensenrechten alle lidstaten van de Raad van Europa om de rechten en gezondheid van personen in detentie tijdens de COVID-19 pandemie te beschermen.

Dunja Mijatović dringt er bij alle lidstaten sterk op aan om waar mogelijk en zonder discriminatie gebruik te maken van alle beschikbare alternatieven voor detentie.

Zij roept de lidstaten ook op om spoedig een humaan en alomvattend crisisplan aan te nemen en uit te voeren, ondersteund door adequate menselijke en financiële middelen. Dit met de bedoeling tegemoet te komen aan de behoeften van degenen die de gevangenissen verlaten, zij die in detentie blijven en het gevangenispersoneel.  Dit moet gebeuren in overleg en samenwerking met de betrokken partijen op het gebied van de mensenrechten, met name het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM), andere onafhankelijke controleorganen, de nationale mensenrechtenstructuren en de mensenrechten-NGO’s.

Lees hier de volledige verklaring (alleen in het Engels).