De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
20.03.2020

Het CPT publiceert een “Princiepsverklaring in verband met de behandeling van van hun vrijheid beroofde personen”

« De Corona-pandemie brengt uitdagingen zonder voorgaanden met zich mee voor de autoriteiten van alle lidstaten van de Raad van Europa », verklaarde recent Mykola Gnatovskyy, Voorzitter van het CPT.

 

In deze princiepsverklaring die enkel in het Engels en het Frans werd verspreid, stelt de voorzitter van het CPT verder: “There are specific and intense challenges for staff working in various places of deprivation of liberty, including police detention facilities, penitentiary institutions, immigration detention centres, psychiatric hospitals and social care homes, as well as in various newly-established facilities/zones where persons are placed in quarantine. Whilst acknowledging the clear imperative to take firm action to combat COVID-19, the CPT must remind all actors of the absolute nature of the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment. Protective measures must never result in inhuman or degrading treatment of persons deprived of their liberty.

In haar Princiepsverklaring somt het CPT de principes op die zouden moeten worden toegepast door alle instanties verantwoordelijk voor personen die van hun vrijheid beroofd zijn binnen het bevoegdheidsdomein van de Raad van Europa.