De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
27.04.2020

De ‘DGDE’ formuleert aanbevelingen ten aanzien van kinderen met gedetineerde ouders

Eén van de aanbevelingen van de ‘Délégué Général aux Droits de l’Enfant (DGDE) met betrekking tot de “Rechten van het kind in het licht van de COVID-19. Uitdagingen van de actuele lockdown en het einde ervan.” omvat specifieke aanbevelingen ten aanzien kinderen met gedetineerde ouders (zie het specifiek bestand hier – in het Frans)

Deze maken deel uit van een reeks bestanden over de gevolgen van de crisis voor de rechten van het kind in de volgende sectoren: onderwijs, jeugdzorg, jeugdrecht, jeugd en buitenschoolse opvang, jonge kinderen, handicap, geestelijke gezondheidszorg, kinderen met gedetineerde ouders, niet-begeleide buitenlandse minderjarigen – migratie en armoede.
Al deze aanbevelingen zijn ontwikkeld in samenwerking met het ‘Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse’.