De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
07.01.2020

David Baele

Licentiaat in de Bestuurskunde. Federaal Ombudsman voormalig opdrachthouder bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging, opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, voormalig opdrachthouder en adjunct-auditeur bij de Hoge Raad voor de Justitie en voormalig attaché managementondersteuning bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Instellingen van de FOD Justitie.