De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
07.01.2020

Jean-Louis Evrard

Erevoorzitter van de rechtbank van koophandel van Aarlen en Neufchâteau, advocaat, voormalig plaatsvervangend Procureur des Konings van Dinant, voormalig lid van het Europees justitieel netwerk in België, erkend bemiddelaar.