De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
07.01.2020

Martine Michel

Onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Henegouwen, afdeling Charleroi en Ondervoorzitter van deze rechtbank. Rechter gespecialiseerd in terrorisme.