De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
24.03.2020

WHO: Voorbereiding, preventie en controle van COVID-19 in gevangenissen en andere detentieplaatsen – Tussentijdse richtlijnen (15.03.20)

WHO(World Health Organization)/Europa heeft tussentijdse richtlijnen gepubliceerd over hoe om te gaan met het coronavirus (COVID-19) in gevangenissen en andere detentie-inrichtingen. Dit document biedt nuttige informatie voor het personeel, de zorgverleners die in gevangenissen werken en de gevangenisautoriteiten. Het legt uit hoe een mogelijke uitbraak kan worden voorkomen en behandeld. Verder wordt nadruk gelegd op de belangrijke mensenrechten die moeten worden gerespecteerd binnen de genomen maatregelen voor het COVID-19 in gevangenissen en andere detentie-inrichtingen.

De integrale tekst kan u hier vinden.