De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
16.03.2020

Penal Reform International : Briefing Note (16.03.20) – Coronavirus : Gezondheidszorg en Mensenrechten in de gevangenis)

Penal Reform International is een NGO die op mondiale schaal werkt rond penale hervorming.

PRI evalueert in deze nota de actuele gezondheidscrisis en de preventieve maatregelen die er in de gevangenissen tegen genomen worden alsook de bredere consequenties van de antwoorden die de overheden in dit kader nemen op personen die van hun vrijheid zijn beroofd. De nota pleit voor onmiddellijke actie en dit omwille van het grote risico waaraan gedetineerde personen en gevangenispersoneel worden blootgesteld.

Hier de integrale tekst van de nota (in het Engels).