De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
30.03.2021

Advies CTRG 30.03.21 : Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen