De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de Commissies van Toezicht.
Jaarverslag 2020
van de CTRG
Bekijken

Wie zijn wij ?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijk toezicht uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
(CTRG)

Oefent zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land en coördineert het werk van de Commissies van Toezicht. Hij legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.

De Commissies van Toezicht
(CvT)


Voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de Centrale Raad.

Onze publicaties

U kunt hier de laatste publicaties van de CTRG vinden, waaronder zijn adviezen, zijn verslagen alsook zijn aanbevelingen.
Advies CTRG 25.11.2021 : Overbevolking en 4de golf
De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is bezorgd over de toename van de corona-epidemie in de Belgische penitentiaire inrichtingen en brengt een advies uit naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenissen in de context van de vierde golf.
Bekijken
Vaccinatie in de gevangenis
Vooreerst in het kader van de regelmatige contacten met DG EPI, en vervolgens in een persmededeling ("Gevangenschap in de gevangenis, altijd moeilijker" - tekst te vinden op onze site), heeft de Raad opgeroepen om gevangenen en gevangenispersoneel bij voorrang te vaccineren.
Bekijken
Verslag CTRG 2020/01
Ad-hoc bezoeken aan de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve (enkel in het Frans beschikbaar)
Maart 2020.
Bekijken
Advies CTRG 31.03.21 : Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen
Tweede ambtshalve advies m.b.t. De voortzetting van de maatregelen ter ondersteuning van de bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen
Bekijken
Alle publicaties