De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019: meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de commissies van toezicht.

Onze laatste publicaties

Advies van de CTRG over het stemrecht van gedetineerden
De CTRG heeft een advies uitgebracht over het stemrecht van gedetineerden in België. Met de geplande verkiezingen in juni en oktober is het tijd om de obstakels die hun fundamenteel recht om deel te ...
Advies over de “maatregelen voor snel effect tegen overbevolking”
De overbevolkingscijfers breken alle records. Op 5 maart 2024, toen eindelijk de eerste "maatregelen voor snel effect tegen overbevolking" werden aangekondigd, telde het land 12.379 gedetineerden voor...
Memorandum van de CTRG voor de verkiezingen van 2024
In het kader van de aanstaande verkiezingen hebben we een memorandum opgesteld waarin we voorstellen en aanbevelingen formuleren om de leefomstandigheden van gedetineerden te verbeteren en de eerbiedi...

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?