De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de Commissies van Toezicht.
Jaarverslag 2021 van de CTRG
Bekijken

Wie zijn wij ?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijk toezicht uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
(CTRG)

Oefent zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land en coördineert het werk van de Commissies van Toezicht. Hij legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.

De Commissies van Toezicht
(CvT)


Voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de Centrale Raad.

Onze publicaties

U kunt hier de laatste publicaties van de CTRG vinden, waaronder zijn adviezen, zijn verslagen alsook zijn aanbevelingen.
Persbericht van de CTRG inzake het laatste CPT-rapport
Het Comité voor de Preventie van Foltering van de Raad van Europa publiceert een nieuw rapport over de detentieomstandigheden in België na een bezoek aan vier gevangenissen in november 2021. De conclusies zijn overduidelijk: een ongeziene overbevolking, steeds terugkerende stakingen en een prangend personeelstekort, met alle gevolgen van dien voor het dagelijks leven en de eerbiediging van de fundamentele rechten van de gedetineerden.
Bekijken
Advies van de CTRG inzake detentiehuizen
Op 27 september 2022 ontving het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG), tijdens een overleg met het kabinet van de minister van Justitie, de vraag om een advies te verlenen over een recente 'opdracht van werken (Design & Building) betreffende een raamovereenkomst voor containerunits voor detentiehuizen en andere federale overheidsdiensten' (opdracht goedgekeurd door de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen op 22 augustus 2022).
Bekijken
Advies van de CTRG over het wetsvoorstel Gabriëls
Dit advies gaat over het wetsvoorstel, ingediend door mevrouw Katja Gabriëls, tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden wat de drugstesten bij gedetineerden betreft.
Bekijken
Alle publicaties