De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019: meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de commissies van toezicht.

Onze laatste publicaties

Verslag van het bezoek aan de gevangenis van Merksplas
Verslag van het bezoek van de CTRG aan de gevangenis van Merksplas tijdens de staking op 12 juni 2023.
Mededeling van Unia, de CTRG en FIRM inzake de groep L.B c. België (FR)
Deze mededeling heeft betrekking op de follow-up van de uitvoering van de groep L.B. tegen België, die het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), Unia en de Centrale toezichtsraad voo...
Mededeling aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake de uitvoering van het arrest Vasilescu c. België (FR)
Als nationale instellingen voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, en met betrekking tot de aanpassing van de algemene maatregelen die de Belgische Staat wordt aanbevolen te nemen, le...

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?