De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen waakt over het respect voor de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de Commissies van Toezicht.
Jaarverslagen 2019
van Commissies van Toezicht
Bekijken

Wie zijn wij ?

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht (CvT) oefenen op grond van de Basiswet van 12 januari 2005 een onafhankelijk toezicht uit op de gevangenissen en de bejegening van gedetineerde personen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
(CTRG)

Oefent zijn opdracht van toezicht en advies onafhankelijk uit ten aanzien van de 36 penitentiaire inrichtingen van het land en coördineert het werk van de Commissies van Toezicht. Hij legt verantwoording af bij het Parlement over de uitvoering van zijn opdrachten.

De Commissies van Toezicht
(CvT)


Voeren hun opdracht van toezicht en bemiddeling lokaal uit in een penitentiaire instelling. Zij leggen over hun werk verantwoording af bij de Centrale Raad.

Onze publicaties

U kunt hier de laatste publicaties van de CTRG vinden, waaronder zijn adviezen, zijn verslagen alsook zijn aanbevelingen.
Verslag CTRG 2019/01
Ad-hoc bezoeken aan de AIBV-afdeling van Brugge (enkel in het Nederlands beschikbaar)
Juli - Augustus 2019.
Bekijken
Persbericht CTRG 30.03.20
De Centrale Toezichtstraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) maakt, bij monde van zijn Voorzitter Marc Nève, een oproep bij de federale regering om de sanitaire en humanistische maatregelen in de gevangenissen dringend te versterken.
Bekijken
Alle publicaties