De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen waakt over de eerbiediging van de rechten en de menselijke waardigheid van personen in detentie

De nieuwe toezichtsorganen zijn van start gegaan in 2019 : meer bepaald op 24 april voor wat betreft de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en op 1 september 2019 voor wat betreft de commissies van toezicht.

Onze publicaties

Verslag van de CTRG over hun bezoek aan Leuven-Centraal en Marneffe
In september 2022 nam de CTRG het initiatief om twee penitentiaire inrichtingen te bezoeken, met name de penitentiaire inrichting van Leuven-Centraal en het penitentiair schoolcentrum van Marneffe. Ge...
Advies van de CTRG over de fouilleringen op het lichaam – Haren
In dit advies onderzoekt de CTRG de door de politie uitgevoerde fouilleringen in het kader van de overdracht van gedetineerden die worden beschuldigd in het Brusselse assisenproces. De CTRG doet aanbe...
Advies van de CTRG over de zittingen per videoconferentie
In dit ambtshalve advies over een wetsontwerp betreffende de organisatie van hoorzittingen per videoconferentie in gerechtelijke procedures geeft de CTRG uiting aan zijn bezorgdheid over het recht van...

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?